رامین

پروفایل اسم
رام‍‍ین
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۳۰۱
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.8 / 5 63 60 3
مورد تایید ثبت‌احوال
50 49 1

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «رامین» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «رامین» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

منسوب به رام

  • عاشق ویس در داستان «ویس و رامین».
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم رامین نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم رامین هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم رامین بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم رامین برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم رامین نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم رامین هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم رامین بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم رامین برابر است.