دانشنامه فرزند

معنی اسم رامینا - فرهنگ نام

رامینا

پروفایل اسم
رامینا
آشوری
جنسیت:
مونث
ریشه:
آشوری
معادل ابجد:
۳۰۲
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.7 / 5 79 73 6
مورد تایید ثبت‌احوال
54 46 8

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «رامینا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «رامینا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

بلند بالا، بلند قامت

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم رامینا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم رامینا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم رامینا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم رامینا برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم رامینا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم رامینا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم رامینا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم رامینا برابر است.

در حال بارگذاری ...