روبن

پروفایل اسم
روبن
ارمنی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
ارمنی
معادل ابجد:
۲۵۸
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.4 / 5 29 25 4
مورد تایید ثبت‌احوال
21 17 4

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «روبن» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «روبن» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

روح بلند، روح پاک

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم روبن نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم روبن هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم روبن بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم روبن برابر است.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم روبن هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم روبن بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم روبن برابر است.

ارزیابی و توصیه