ریبوار

پروفایل اسم
ریب‍‍وار
کردی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
کردی
معادل ابجد:
۴۱۹
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.7 / 5 15 14 1
مورد تایید ثبت‌احوال
11 11 0

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «ریبوار» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «ریبوار» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

رهگذر، ره رو

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم ریبوار هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم ریبوار بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم ریبوار برابر است.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم ریبوار هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم ریبوار بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم ریبوار برابر است.