زهره

پروفایل اسم
زهره
عربی
جنسیت:
مونث
ریشه:
عربی
معادل ابجد:
۲۱۷
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.6 / 5 300 272 28
مورد تایید ثبت‌احوال
230 218 12

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «زهره» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «زهره» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

سپیدی، خوبی، به روایتی شکوفه، در اصلاح کیمیاگران کنایه از مس است، دومین سیاره منظومه شمسی که نام دیگر آن ناهید یا ونوس است.

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم زهره نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم زهره هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم زهره بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم زهره برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم زهره نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم زهره هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم زهره بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم زهره برابر است.

ارزیابی و توصیه