زینب

پروفایل اسم
زینب
عربی
جنسیت:
مونث
ریشه:
عربی
معادل ابجد:
۶۹
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4 / 5 176 131 45
مورد تایید ثبت‌احوال
120 108 12

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «زینب» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «زینب» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

زینت پدر، نام درختی خوشبوی و زیبا، بد دل، ترسو

  • دختر گرامی حضرت علی (ع) و فاطمه (س).
  • دختر پیامبر (ص) از خدیجه کبری.
  • دختر حجش، همسر پیامبر.
  • همسر حمزه سیدالشهدا.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم زینب نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم زینب هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم زینب بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم زینب برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم زینب نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم زینب هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم زینب بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم زینب برابر است.

ارزیابی و توصیه