ساجد

پروفایل اسم
ساجد
عربی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
عربی
معادل ابجد:
۶۸
اسم مونث:
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4 / 5 12 9 3
مورد تایید ثبت‌احوال
7 6 1

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «ساجد» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «ساجد» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

سجده کننده، فروتن، به زانو درآمده

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم ساجد نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم ساجد هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم ساجد بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم ساجد برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم ساجد نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم ساجد هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم ساجد بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم ساجد برابر است.

ارزیابی و توصیه