ساجده

پروفایل اسم
ساجده
عربی
جنسیت:
مونث
ریشه:
عربی
معادل ابجد:
۷۳
اسم مذکر:
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.7 / 5 143 133 10
مورد تایید ثبت‌احوال
109 103 6

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «ساجده» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «ساجده» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

سجده کننده، فروتن، به زانو درآمده

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم ساجده نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم ساجده هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم ساجده بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم ساجده برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم ساجده نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم ساجده هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم ساجده بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم ساجده برابر است.

ارزیابی و توصیه