ساشا

پروفایل اسم
ساشا
یونانی
جنسیت:
مونث
ریشه:
یونانی
معادل ابجد:
۳۶۲
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.4 / 5 81 68 13
مورد تایید ثبت‌احوال
62 40 22

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «ساشا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «ساشا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

مدافع و محافظ مردان

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم ساشا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم ساشا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم ساشا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم ساشا برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم ساشا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم ساشا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم ساشا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم ساشا برابر است.

ارزیابی و توصیه