ساعده

پروفایل اسم
ساعده
عربی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
عربی
معادل ابجد:
۱۴۰
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
3.7 / 5 3 2 1
مورد تایید ثبت‌احوال
4 3 1

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «ساعده» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «ساعده» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

شیر بیشه، آبراهه

  • ابن جویه، از شاعران دوره جاهلیت عرب که بعد اسلام آورد.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم ساعده نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم ساعده هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم ساعده بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم ساعده برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم ساعده نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم ساعده هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم ساعده بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم ساعده برابر است.

ارزیابی و توصیه