سامیار

پروفایل اسم
سام‍‍یار
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۳۱۲
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.7 / 5 361 338 23
مورد تایید ثبت‌احوال
273 243 30

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «سامیار» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «سامیار» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

یاور آتش

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم سامیار نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم سامیار هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم سامیار بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم سامیار برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم سامیار نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم سامیار هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم سامیار بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم سامیار برابر است.

ارزیابی و توصیه