سامین

پروفایل اسم
سامین
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۱۶۱
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.6 / 5 108 97 11
مورد تایید ثبت‌احوال
72 65 7

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «سامین» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «سامین» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

نام روستایی در نزدیکی همدان

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم سامین نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم سامین هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم سامین بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم سامین برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم سامین نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم سامین هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم سامین بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم سامین برابر است.