سبیکه

پروفایل اسم
سبیکه
عربی
جنسیت:
مونث
ریشه:
عربی
معادل ابجد:
۹۷
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.1 / 5 13 10 3
مورد تایید ثبت‌احوال
13 9 4

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «سبیکه» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «سبیکه» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

قطعه طلا و نقره گداخته شده

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم سبیکه نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم سبیکه هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم سبیکه بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم سبیکه برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم سبیکه نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم سبیکه هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم سبیکه بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم سبیکه برابر است.