دانشنامه فرزند

معنی اسم ستیا - فرهنگ نام

ستیا

پروفایل اسم
ستیا
اوستایی
جنسیت:
مونث
ریشه:
اوستایی
معادل ابجد:
۴۷۱
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.6 / 5 911 830 81
مورد تایید ثبت‌احوال
666 601 65

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «ستیا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «ستیا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

جهان هستی، دنیا، روزگار، بانوی نجیب و بلندمرتبه

  • لقب حضرت معصومه
  • کلمه گیتی در فارسی معاصر تغییر یافته همین اسم است
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم ستیا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم ستیا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم ستیا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم ستیا برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم ستیا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم ستیا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم ستیا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم ستیا برابر است.

در حال بارگذاری ...