سجاد

پروفایل اسم
سجاد
عربی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
عربی
معادل ابجد:
۶۸
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.7 / 5 150 138 12
مورد تایید ثبت‌احوال
103 95 8

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «سجاد» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «سجاد» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

بسیار سجده کننده

  • لقب امام چهارم، علی بن حسین (ع).
  • لقب محمد بن ذکران، از اصحاب امام صادق (ع).
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم سجاد نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم سجاد هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم سجاد بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم سجاد برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم سجاد نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم سجاد هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم سجاد بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم سجاد برابر است.

ارزیابی و توصیه