سروین

پروفایل اسم
سروین
کردی
جنسیت:
مونث
ریشه:
کردی
معادل ابجد:
۳۲۶
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.6 / 5 128 116 12
مورد تایید ثبت‌احوال
95 84 11

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «سروین» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «سروین» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

چارقد، روسری

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم سروین هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم سروین بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم سروین برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم سروین نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم سروین هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم سروین بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم سروین برابر است.