سلما

پروفایل اسم
سلما
عربی
جنسیت:
مونث
ریشه:
عربی
معادل ابجد:
۱۳۱
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.6 / 5 246 224 22
مورد تایید ثبت‌احوال
188 169 19

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «سلما» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «سلما» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

نام نوعی گیاه، مجازا در فرهنگ عرب به عنوان نام معشوقه آورده می شود.

  • نام معشوقه سعاد در داستان «سعاد و سلما».
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم سلما نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم سلما هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم سلما بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم سلما برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم سلما نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم سلما هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم سلما بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم سلما برابر است.

ارزیابی و توصیه