سلین

پروفایل اسم
سلین
ترکی
جنسیت:
مونث
ریشه:
ترکی
معادل ابجد:
۱۵۰
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.7 / 5 294 272 22
مورد تایید ثبت‌احوال
203 183 20

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «سلین» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «سلین» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

مانند سیل خروشان

  • نام رودخانه ای در آذربایجان که از قره داغ سرچشمه می گیرد
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم سلین نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم سلین هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم سلین بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم سلین برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم سلین نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم سلین هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم سلین بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم سلین برابر است.

ارزیابی و توصیه