سمانه

پروفایل اسم
سمانه
عربی
جنسیت:
مونث
ریشه:
عربی
معادل ابجد:
۱۵۶
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.7 / 5 80 74 6
مورد تایید ثبت‌احوال
58 55 3

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «سمانه» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «سمانه» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

بلدرچین

  • نام مادر امام علی النقی (ع).
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم سمانه نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم سمانه هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم سمانه بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم سمانه برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم سمانه نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم سمانه هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم سمانه بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم سمانه برابر است.