دانشنامه فرزند

معنی اسم سمکو - فرهنگ نام

سمکو

پروفایل اسم
سمکو
کردی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
کردی
معادل ابجد:
۱۲۶
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.6 / 5 160 142 18
مورد تایید ثبت‌احوال
114 95 19

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «سمکو» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «سمکو» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

نام سرکرده ایلی از کردها به نام شکاک.

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم سمکو نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم سمکو هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم سمکو بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم سمکو برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم سمکو نزدیک می‌باشند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم سمکو بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم سمکو برابر است.

در حال بارگذاری ...