سمیرا

پروفایل اسم
سمیرا
عربی
جنسیت:
مونث
ریشه:
عربی
معادل ابجد:
۳۱۱
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.6 / 5 84 76 8
مورد تایید ثبت‌احوال
59 54 5

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «سمیرا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «سمیرا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

زن گندمگون

  • به روایتی نام دیگر مهین بانو عمه شیرین، همسر خسروپرویز.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم سمیرا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم سمیرا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم سمیرا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم سمیرا برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم سمیرا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم سمیرا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم سمیرا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم سمیرا برابر است.