سمیه

پروفایل اسم
سمیه
عربی
جنسیت:
مونث
ریشه:
عربی
معادل ابجد:
۱۱۵
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.3 / 5 315 261 54
مورد تایید ثبت‌احوال
222 199 23

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «سمیه» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «سمیه» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

همنام، همتا، بلند، رفیع، مثل و مانند

  • نام مادر عمار یاسر که نخستین زن شهید اسلام بود.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم سمیه نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم سمیه هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم سمیه بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم سمیه برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم سمیه نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم سمیه هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم سمیه بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم سمیه برابر است.