سهند

پروفایل اسم
سهند
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۱۱۹
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.6 / 5 279 251 28
مورد تایید ثبت‌احوال
175 166 9

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «سهند» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «سهند» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

محکم، پابرجا، نام کوه معروف نزدیک تبریز.

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم سهند نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم سهند هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم سهند بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم سهند برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم سهند نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم سهند هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم سهند بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم سهند برابر است.