سوشیانت

پروفایل اسم
سوشیانت
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۸۲۷
مشتقات:
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.5 / 5 35 31 4
مورد تایید ثبت‌احوال
25 22 3

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «سوشیانت» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «سوشیانت» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

نجات دهنده، نام هر یک از موعودهای زرتشتی که در آخرالزمان ظهور خواهند کرد.

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم سوشیانت نزدیک می‌باشند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم سوشیانت بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم سوشیانت نزدیک می‌باشند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم سوشیانت بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

ارزیابی و توصیه