سوگند

پروفایل اسم
سوگند
فارسی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۱۴۰
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.6 / 5 119 107 12
مورد تایید ثبت‌احوال
88 84 4

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «سوگند» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «سوگند» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

قسم، اقرار، اعتراف، در فارسی باستان سو به معنی آب و گند به معنی گوگرد بود و اعتقاد داشتند فرد راست گو با خوردن این آب زنده می ماند و دروغ گو می میرد.

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم سوگند نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم سوگند هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم سوگند بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم سوگند برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم سوگند نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم سوگند هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم سوگند بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم سوگند برابر است.

ارزیابی و توصیه