سیاوش

پروفایل اسم
سیاوش
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۳۷۷
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.8 / 5 75 72 3
مورد تایید ثبت‌احوال
43 43 0

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «سیاوش» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «سیاوش» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

دارنده اسب نر سیاه

  • نام پسر کی کاووس که به ناحق متهم به عشق ورزیدن به نامادری خود سودابه شد.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم سیاوش نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم سیاوش هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم سیاوش بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم سیاوش برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم سیاوش نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم سیاوش هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم سیاوش بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم سیاوش برابر است.