شاهین

پروفایل اسم
شاه‍‍ین
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۳۶۶
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.3 / 5 45 37 8
مورد تایید ثبت‌احوال
29 25 4

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «شاهین» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «شاهین» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

نام نوعی پرنده شکاری، زبانه ترازو، منسوب به شاه

  • شاهین بهمن زادگان، نام یکی از سرداران پرآوازه خسروپرویز که بسیاری از متصرفات روس ها را فتح کرد. او سرانجام به گونه ای مرموز مسموم شد و درگذشت.
  • بیست و دو نفر از سران و ناموران ایرانی، ارمنی، ترک و تازی، شاهین نام داشتند.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم شاهین نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم شاهین هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم شاهین بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم شاهین برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم شاهین نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم شاهین هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم شاهین بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم شاهین برابر است.

ارزیابی و توصیه