شایا

پروفایل اسم
شای‍‍ا
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۳۱۲
اسم ریشه:
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.8 / 5 25 24 1
مورد تایید ثبت‌احوال
12 12 0

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «شایا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «شایا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

سزاوار شاه، شاهوار، درخور، شایسته، شایگان

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم شایا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم شایا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم شایا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم شایا برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم شایا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم شایا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم شایا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم شایا برابر است.