شایان

پروفایل اسم
شای‍‍ان
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۳۶۲
اسم ریشه:
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.7 / 5 128 118 10
مورد تایید ثبت‌احوال
61 57 4

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «شایان» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «شایان» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

سزاوار شاه، شاهوار، درخور، شایسته، شایگان

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم شایان نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم شایان هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم شایان بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم شایان برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم شایان نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم شایان هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم شایان بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم شایان برابر است.