دانشنامه فرزند

معنی اسم شبدیس - فرهنگ نام

شبدیس

پروفایل اسم
شب‍‍دیس
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۳۷۶
اسم ریشه:
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
0 / 5 0 0 0
مورد تایید ثبت‌احوال
0 0 0

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «شبدیس» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «شبدیس» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

شبرنگ، سیاه فام، نام نوایی از موسیقی قدیم، نام اسب شیرین که پس از ازدواج به خسروپرویز رسید، شبدیز

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم شبدیس نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم شبدیس هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم شبدیس بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم شبدیس برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم شبدیس نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم شبدیس هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم شبدیس بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم شبدیس برابر است.

در حال بارگذاری ...