شعله

پروفایل اسم
شعله
عربی
جنسیت:
مونث
ریشه:
عربی
معادل ابجد:
۴۰۵
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.5 / 5 17 15 2
مورد تایید ثبت‌احوال
11 10 1

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «شعله» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «شعله» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

درخشش و زبانه آتش

  • اغورلو بیگ، پسر امامقلی خان حاکم فارس که از سرایندگان در قرن یازدهم ه.ق. بود.
  • شعله اصفهانی، از شاعران قرن دوازدهم و سیزدهم ه.ق.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم شعله نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم شعله هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم شعله بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم شعله برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم شعله نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم شعله هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم شعله بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم شعله برابر است.