شلاله

پروفایل اسم
شلاله
عربی
جنسیت:
مونث
ریشه:
عربی
معادل ابجد:
۳۶۶
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.4 / 5 7 6 1
مورد تایید ثبت‌احوال
5 5 0

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «شلاله» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «شلاله» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

آبشار

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم شلاله نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم شلاله هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم شلاله بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم شلاله برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم شلاله نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم شلاله هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم شلاله بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم شلاله برابر است.