شهبد

پروفایل اسم
شه‍‍بد
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۳۱۱
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.5 / 5 17 15 2
مورد تایید ثبت‌احوال
9 8 1

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «شهبد» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «شهبد» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

سالار و سردار لشکر

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم شهبد نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم شهبد هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم شهبد بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم شهبد برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم شهبد نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم شهبد هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم شهبد بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم شهبد برابر است.