شهین

پروفایل اسم
شه‍‍ین
فارسی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۳۶۵
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.1 / 5 13 10 3
مورد تایید ثبت‌احوال
8 6 2

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «شهین» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «شهین» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

منسوبه به شاه، شاهی

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم شهین نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم شهین هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم شهین بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم شهین برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم شهین نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم شهین هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم شهین بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم شهین برابر است.