دانشنامه فرزند

معنی اسم شپول - فرهنگ نام

شپول

پروفایل اسم
شپول
کردی
جنسیت:
مونث
ریشه:
کردی
معادل ابجد:
۳۳۸
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
2.3 / 5 92 30 62
مورد تایید ثبت‌احوال
56 22 34

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «شپول» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «شپول» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

موج

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم شپول نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم شپول هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم شپول بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم شپول برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم شپول نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم شپول هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم شپول بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم شپول برابر است.

در حال بارگذاری ...