دانشنامه فرزند

معنی اسم شیانا - فرهنگ نام

شیانا

پروفایل اسم
شیانا
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۳۶۲
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.5 / 5 72 63 9
مورد تایید ثبت‌احوال
48 41 7

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «شیانا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «شیانا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

پاداش دهنده، جزا دهنده

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم شیانا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم شیانا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم شیانا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم شیانا برابر است.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم شیانا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم شیانا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم شیانا برابر است.

در حال بارگذاری ...