دانشنامه فرزند

معنی اسم شیدا - فرهنگ نام

شیدا

پروفایل اسم
شیدا
فارسی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۳۱۵
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.7 / 5 141 130 11
مورد تایید ثبت‌احوال
105 99 6

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «شیدا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «شیدا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

آشفته، شیفته، دیوانه، عاشق

  • علی اکبر شیدا، موسیقی دان و ترانه سرای مشهور ایران در قرن سیزدهم ه.ش.
  • شیدای کردستانی، شاعر قرن سیزدهم ه.ق.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم شیدا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم شیدا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم شیدا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم شیدا برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم شیدا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم شیدا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم شیدا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم شیدا برابر است.

در حال بارگذاری ...