صبا

پروفایل اسم
صبا
عربی
جنسیت:
مونث
ریشه:
عربی
معادل ابجد:
۹۳
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.8 / 5 136 128 8
مورد تایید ثبت‌احوال
104 97 7

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «صبا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «صبا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

باد خنک و لطیفی که از جانب شمال شرقی می وزد، نام نوایی در موسیقی

  • فتحعلی خان صبا، شاعر معروف دربار فتحعلی شاه قاجار.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم صبا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم صبا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم صبا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم صبا برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم صبا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم صبا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم صبا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم صبا برابر است.