دانشنامه فرزند

معنی اسم صنمبر - فرهنگ نام

صنمبر

پروفایل اسم
صنم‍‍بر
عربیفارسی
جنسیت:
مونث
ریشه:
عربی، فارسی
معادل ابجد:
۳۸۲
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.1 / 5 72 56 16
مورد تایید ثبت‌احوال
46 31 15

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «صنمبر» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «صنمبر» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

خوش اندام، دلدار

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم صنمبر نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم صنمبر هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم صنمبر بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم صنمبر برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم صنمبر نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم صنمبر هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم صنمبر بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم صنمبر برابر است.

در حال بارگذاری ...