طاها

پروفایل اسم
طاها
عربی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
عربی
معادل ابجد:
۱۶
اسم ریشه:
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.6 / 5 639 577 62
مورد تایید ثبت‌احوال
471 425 46

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «طاها» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «طاها» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

به مفهوم آرام کردن، به روایتی به معنای «ای مرد» است، نام سوره بیستم از قرآن مجید، طه

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم طاها نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم طاها هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم طاها بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم طاها برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم طاها نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم طاها هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم طاها بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم طاها برابر است.