عارف

پروفایل اسم
عارف
عربی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
عربی
معادل ابجد:
۳۵۱
اسم مونث:
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.5 / 5 23 20 3
مورد تایید ثبت‌احوال
11 11 0

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «عارف» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «عارف» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

دانا، شناسنده خدا از طریق عرفان

  • عارف اردبیلی، از شاعران قرن هشتم ه.ق.
  • عارف قزوینی، شاعر و ترانه سرای انقلابی که به سال 1312 ه.ش. درگذشت.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم عارف نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم عارف هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم عارف بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم عارف برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم عارف نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم عارف هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم عارف بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم عارف برابر است.

ارزیابی و توصیه