عباس

پروفایل اسم
عباس
عربی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
عربی
معادل ابجد:
۱۳۳
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.3 / 5 104 87 17
مورد تایید ثبت‌احوال
74 63 11

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «عباس» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «عباس» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

بسیار ترش رو، عبوس و خشمگین، شیر بیشه

  • عباس بن عبدالمطلب، جد بنی عباس و عموی پیامبر (ص).
  • ابوالفضل العباس، نام چهارمین فرزند حضرت علی (ع).
  • نام چند تن از پادشاهان سلسله صفوی.
  • عباس میرزا، پسر فتحعلی شاه قاجار.
  • عباس اقبال آشتیانی، مورخ و ادیب مشهور معاصر.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم عباس نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم عباس هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم عباس بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم عباس برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم عباس نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم عباس هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم عباس بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم عباس برابر است.