دانشنامه فرزند

معنی اسم عرفان - فرهنگ نام

عرفان

پروفایل اسم
عرفان
عربی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
عربی
معادل ابجد:
۴۰۱
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.8 / 5 305 290 15
مورد تایید ثبت‌احوال
225 210 15

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «عرفان» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «عرفان» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

معرفت، شناختن حق، تصوف

  • نام زنی سرودخوان، در عهد خلفای عباسی.

عرفان در ویکی‌پدیا:

عرفان در تعریفی جامع و جهان‌شمول، به مفهوم شناختی «رازگونه و نهانی» خمیرمایه افکار بلند و آداب تأثیرگذاری است برای یافتن و پیوستن به حقیقت، از طریق «شهود»، «تجربه درونی» و «حال» که نشانه‌های آن، در مکاتب مختلف جهان، اعم از عقاید برهمنها، بودائی‌ها، رواقیان، نسطوریان، مهریان (میترائیسم)، عقاید مسلمانان زاهد، عقاید افلاطونیان جدید، فرامین زرتشت، در فرقه کابالا از آیین یهود و اعتقادات سرخپوستان آمریکا به چشم می‌خورد. مصداق حقیقت در عرفان الهی، وجود خداست. عرفان، شناختی حقیقت‌گرایانه و تلاشی عملگرایانه فراتر از واقع‌گرایی حسی-عقلی و آرمانگرایی تصوری است؛ از این رو این مرام با رازگونگی و غیب‌باوریِ آمیخته از «عشق» و «ذوق» و «اشراق»، همراه است. عرفان، نوعی روش برای حصول به حقیقت است که بر این فرض، بنا شده‌است که عقل و حواس پنجگانه، به دلیل خطاهای ادراکی، قابل اتکا نیستند و به تنهایی، قادر به درک حقیقت نمی‌باشند و از این رو، به نوعی تلاش برای ادراک بی واسطه حقایق، نیاز است که بِدان، عرفان می‌گویند. همچنین گفته می‌شود که عرفان، شناخت قلبی است که از طریق کشف و شهود، نه بحث و استدلال، حاصل می‌شود و آن را علم وجدانی هم می‌خوانند. کسی را که واجد مقام عرفان است، عارف گویند. عرفان در بسیاری از اقوام و ملل و مذاهب مختلف جهان و حتی مکاتب فلسفی، شایع و رایج است. عرفان که در لغت به معنای شناختن است در اصطلاح به ادراک خاصی اطلاق می‌شود که از راه متمرکز کردن توجه به باطن نفس (نه از راه تجربهٔ حسی و نه از راه تحلیل عقلی) به دست می‌آید و در جریان این سیر و سلوک معمولاً مکاشفاتی حاصل می‌شود که شبیه به «رؤیا» است و گاهی عیناً از وقایع گذشته یا حال یا آینده حکایت می‌کند.

اطلاعات فوق به صورت خودکار از تارنمای ویکی‌پدیا فراخوانی و بارگذاری شده است. شما می‌توانید نسخه اصلی و کامل مطلب را در ویکی‌پدیا مطالعه نمایید.

عرفان در ویکی‌واژه:

(عِ) فارسی ریشه‌شناسی عربی مصدر متعدی شناختن.(اِ م صفت خداشناسی. منابع فرهنگ لغت معین برگردان‌ها انگلیسی theosophysufism mysticism gnosis theosophist theosophical

فارسی

اطلاعات فوق به صورت خودکار از تارنمای ویکی‌واژه فراخوانی و بارگذاری شده است. شما می‌توانید نسخه اصلی و کامل مطلب را در ویکی‌واژه مطالعه نمایید.
طریقه نوشتار
پیرامون وب

افراد مشهور با نام عرفان:

در لیست زیر برخی از افراد مشهور و نامدار که در ویکی‌پدیا صفحه‌ای به نام خود داشته‌اند را مشاهده می‌نمایید:

اطلاعات فوق به صورت خودکار از تارنمای ویکی‌پدیا فراخوانی و بارگذاری شده است.
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم عرفان نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم عرفان هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم عرفان بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم عرفان برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم عرفان نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم عرفان هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم عرفان بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم عرفان برابر است.

در حال بارگذاری ...