علی

پروفایل اسم
علی
عربی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
عربی
معادل ابجد:
۱۱۰
اسم مونث:
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.7 / 5 344 322 22
مورد تایید ثبت‌احوال
222 212 10

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «علی» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «علی» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

بلندقدر، شریف، بزرگوار، برتر، توانا، سخت و قوی، از نام های پروردگار

  • نام امامان اول و چهارم و هشتم و دهم شیعیان.
  • علی بن حسین واعظ کاشفی، از دانشمندان قرن دهم ه.ق.
  • علی بن عباس مجوسی اهوازی، از پزشکان مشهور قرن چهارم ه.ق.
  • علی بن زید بیهقی، از علما و نویسندگان نامی قرن ششم ه.ق.
  • فرخی سیستانی، شاعر معروف دوران غزنوی.
  • علی هروی، خوش نویس مشهور ایرانی در قرن دهم ه.ق.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم علی نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم علی هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم علی بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم علی برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم علی نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم علی هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم علی بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم علی برابر است.