علیرضا

پروفایل اسم
جنسیت:
مذکر
ریشه:
عربی
معادل ابجد:
۱۱۱۱
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.9 / 5 322 314 8
مورد تایید ثبت‌احوال
243 236 7

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «علیرضا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «علیرضا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

آن که مورد خشنودی حضرت علی (ع) است.

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم علیرضا نزدیک می‌باشند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم علیرضا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم علیرضا برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم علیرضا نزدیک می‌باشند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم علیرضا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم علیرضا برابر است.