دانشنامه فرزند

معنی اسم عوضعلی - فرهنگ نام

عوضعلی

پروفایل اسم
عوض‍‍علی
عربی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
عربی
معادل ابجد:
۹۸۶
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.4 / 5 20 17 3
مورد تایید ثبت‌احوال
13 13 0

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «عوضعلی» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «عوضعلی» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

احسان و پاداش حضرت علی (ع)

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم عوضعلی نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم عوضعلی هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم عوضعلی بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم عوضعلی برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم عوضعلی نزدیک می‌باشند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم عوضعلی بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

در حال بارگذاری ...