فائزه

پروفایل اسم
فائزه
عربی
جنسیت:
مونث
ریشه:
عربی
معادل ابجد:
۹۴
اسم مذکر:
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.8 / 5 318 301 17
مورد تایید ثبت‌احوال
243 234 9

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «فائزه» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «فائزه» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

رستگار، پیروز

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم فائزه نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم فائزه هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم فائزه بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم فائزه برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم فائزه نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم فائزه هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم فائزه بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم فائزه برابر است.