دانشنامه فرزند

معنی اسم فاروق - فرهنگ نام

فاروق

پروفایل اسم
فاروق
عربی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
عربی
معادل ابجد:
۳۸۷
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.5 / 5 24 21 3
مورد تایید ثبت‌احوال
21 17 4

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «فاروق» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «فاروق» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

جدا کننده حق از باطل، تمیز دهنده، مرد بسیار ترسناک

  • نزد اهل تسنن لقب عمر بن خطاب است.

فاروق در ویکی‌پدیا:

فاروق ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

اطلاعات فوق به صورت خودکار از تارنمای ویکی‌پدیا فراخوانی و بارگذاری شده است. شما می‌توانید نسخه اصلی و کامل مطلب را در ویکی‌پدیا مطالعه نمایید.

فاروق در ویکی‌واژه:

فارسی ریشه‌شناسی عربی صفت جدا کنندة حق از باطل. تمیز دهنده و فرق گذارندة میان امور. مرد سخت ترسناک. منابع فرهنگ لغت معین

فارسی

اطلاعات فوق به صورت خودکار از تارنمای ویکی‌واژه فراخوانی و بارگذاری شده است. شما می‌توانید نسخه اصلی و کامل مطلب را در ویکی‌واژه مطالعه نمایید.
طریقه نوشتار
پیرامون وب

افراد مشهور با نام فاروق:

در لیست زیر برخی از افراد مشهور و نامدار که در ویکی‌پدیا صفحه‌ای به نام خود داشته‌اند را مشاهده می‌نمایید:

اطلاعات فوق به صورت خودکار از تارنمای ویکی‌پدیا فراخوانی و بارگذاری شده است.
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم فاروق نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم فاروق هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم فاروق بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم فاروق برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم فاروق نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم فاروق هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم فاروق بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم فاروق برابر است.

در حال بارگذاری ...