فرزاد

پروفایل اسم
فرزاد
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۲۹۲
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.8 / 5 130 124 6
مورد تایید ثبت‌احوال
87 84 3

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «فرزاد» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «فرزاد» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

زاده شکوه و جلال، بهترین زاده شده

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم فرزاد نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم فرزاد هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم فرزاد بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم فرزاد برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم فرزاد نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم فرزاد هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم فرزاد بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم فرزاد برابر است.