فرنگیس

پروفایل اسم
فرن‍‍گیس
فارسی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۴۲۰
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.8 / 5 24 23 1
مورد تایید ثبت‌احوال
17 16 1

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «فرنگیس» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «فرنگیس» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

دارای گیسوان پرندین و نرم و فراوان

  • نام دختر افراسیاب و همسر سیاوش و مادر کی خسرو.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم فرنگیس نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم فرنگیس هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم فرنگیس بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم فرنگیس برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم فرنگیس نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم فرنگیس هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم فرنگیس بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم فرنگیس برابر است.